Play Pentecostal Late No.3

 1. Star L Playlist Download 3:35

  TheitaMangtawng, Nangpu, Niangnu

 2. Star L Playlist Download 3:35

  Ngil Ngei Kei NingNiangnu

 3. Star L Playlist Download 3:29

  MopawilaSanlun, Huaino, Niangnu

 4. Star L Playlist Download 2:58

  Lungdam Bawl LaLapawl

 5. Star L Playlist Download 2:51

  Ka LungdamNangpu

 6. Star L Playlist Download 3:26

  MangphaLapawl

 7. Star L Playlist Download 2:48

  Kumpi ZeisuMangtawng, Nangpu

 8. Star L Playlist Download 3:44

  Ngak Lah VengNiangnu

 9. Star L Playlist Download 4:41

  Nang Lo InMangtawng

 10. Star L Playlist Download 5:27

  Ka Deih MahmahNangpu, Niangnu

 11. Star L Playlist Download 4:15

  Upna Bek TawhKimboih

 12. Star L Playlist Download 4:29

  Kha Tha Bek TawhNangpu

 13. Star L Playlist Download 4:52

  Sen Tun Nu Leh Ka Zua NgaihMangtawng

 14. Star L Playlist Download 3:26

  SemveniKhupboih, Nangpu, Niangnu

 15. Star L Playlist Download 3:47

  Ka Topa Zeisu HiNangpu