Play အလင်းရဲ့တံခါးဝ (၂)

 1. Star L Playlist Download 7:25

  ၀ိညာဥ္မီးအောင်ပဏ်း, ဒါးလ်ပီး, ဇမ်နူး, ဖြူဖြူကျော်သိန်း, YFG Choir

 2. Star L Playlist Download 3:44

  ပြန်ခဲ့သိုးသငယ်ဆုန်သင်းပါရ်

 3. Star L Playlist Download 4:23

  စာနာစိတ်လေးလိုတယ်စံပီး, ရတနာဦး

 4. Star L Playlist Download 3:34

  အသက်ရှူချိန်တိုင်းဖြူဖြူကျော်သိန်း

 5. Star L Playlist Download 4:14

  အိမ်ပြန်ချိန်ခရစ္စတိုဖာ

 6. Star L Playlist Download 4:02

  အလင်းရဲ့တံခါးဝရေဗက္ကာဝင်း

 7. Star L Playlist Download 4:00

  တစ်ဖက်သတ်အချစ်ဟူးသယ်

 8. Star L Playlist Download 5:43

  ကိုယ်တော်အလိုတော်ရှိသောစိတ်ထားစင်ဒီ, ကြိုးကြာ

 9. Star L Playlist Download 4:09

  သခင့်လက်ရာရိန်မိုး

 10. Star L Playlist Download 3:44

  အလိုတော်ရဲ့လမ်းအထမ်း(မ်), မေရီဆိုင်းရမ်

 11. Star L Playlist Download 3:07

  လက်များရှိနှင့်ပြီဒီလေး

 12. Star L Playlist Download 4:30

  စည်းစိမ်၌အသက်မတည်ဘရိတ်ကီ

 13. Star L Playlist Download 5:16

  အသက္လမ္းKNO