Play ခရစ်စမတ်ဆုတောင်း

 1. Star L Playlist Download 4:10

  ခရတ်စမတ်မှာတောင်းဆုခြွေN.ဆိုင်းလီ, ချောစုခင်

 2. Star L Playlist Download 3:18

  တို့ရဲ့ဘုရားရှင်အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့်

 3. Star L Playlist Download 2:57

  သီချင်းများနဲ့ချီးမွမ်းမယ်စောဝင်းလွင်

 4. Star L Playlist Download 6:03

  အသက်ဝင်သောခရတ်စမတ်ဘာဆိုဂေး, ဒါးပီး

 5. Star L Playlist Download 3:51

  ပြန်လာပါ သူငယ်ချင်းဆိုင်မွန်, သိလွှာနု

 6. Star L Playlist Download 4:36

  ခရတ်စမတ်ရဲ့အဓိပ္ပါယ်စောဖိုးခွား, ချိုလေးလုံ

 7. Star L Playlist Download 3:49

  ညတစ်ညသိလွှာနု

 8. Star L Playlist Download 3:45

  ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းမည်မီးမီးခဲ

 9. Star L Playlist Download 2:58

  ခရတ်စမတ်ညလေးအက်စတာဒွေး

 10. Star L Playlist Download 3:00

  ခရတ်စမတ်ဆုတောင်းမောရှေ

 11. Star L Playlist Download 3:27

  တောင်းဆုပြုလို့အယ်နီရှိုင်း

 12. Star L Playlist Download 3:47

  တိတ်ဆိတ်တဲ့ညမှာကေဂျာနူး, လားဖောဆက်